Versand

Versand Preise

20
Bedingung Preis
Economy-Post 0kg–2kg CHF 9.00
Economy-Post 2kg–10kg CHF 11.00
Economy-Post 10kg–20kg CHF 13.00
Economy-Post 20kg–30kg CHF 23.00
LKW-Zustellung 100kg–150kg CHF 72.00
LKW-Zustellung 30kg–100kg CHF 72.00
Priority-Post 0kg–2kg CHF 11.00
Priority-Post 2kg–10kg CHF 13.00
Priority-Post 10kg–20kg CHF 25.00
Priority-Post 20kg–30kg CHF 26.00